Зээлийн тооцоолуур

 

 

%
Эхний сарын төлбөр Зээлийн хугацаанд төлөх нийт төлбөр Зээлийн хугацаанд төлөх хүүгийн төлбөр
Сар Зээлийн үлдэгдэл Үндсэн зээлийн төлбөр Бодогдсон хүү Сард төлөх дүн
Сар Зээлийн үлдэгдэл Үндсэн зээлийн төлбөр Бодогдсон хүү Сард төлөх дүн