Орон сууцны зээл:

Групп компаниудын ажилтнуудад орон сууц, хашаа байшин авахад зориулан хөнгөлөлтэй нөхцлөөр олгодог зээлийн үйлчилгээ юм.