Цалингийн зээл:

Групп компанийн ажилчдын санхүүгийн хэрэгцээнд зориулан хөнгөлөлтэй нөхцлөөр олгодог зээлийн үйлчилгээ юм.